Atatürk Köşesi

Atatürk Köşesi

Mustafa Kemal ATATÜRK

Kronolojisi ; 

1881

Mustafa`nın Selanik`te doğuşu

1893

Mustafa`nın Selanik Askeri Rüştiyesi`ne yazılması,

1896

Askeri Rüştüye`de Mustafa adlı öğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi (Lisesi)`ne geçti.

13 Mart 1899

Mustafa Kemal, İstanbul`da Harbiye (Harp Okulu) piyade sınıfına girdi.

10 Şubat 1902

Mustafa Kemal`in Harp Okulu`nu teğmen rütbesiyle bitirerek Harp Akademisi`ne geçmesi

11 Ocak 1905

Mustafa Kemal`in Kurmay Yüzbaşı olarak Harp Akademisi`nden mezun olması ve merkezi Şam`da bulunan Beşinci Ordu emrine verilmesi

Ekim 1905

Mustafa Kemal`in bazı arkadaşlarıyla birlikte Şam`da gizli "Vatan ve Hürriyet Cemiyeti"ni kurması

20 Haziran 1907

Mustafa Kemal`in rütbesinin Kolağasılığına (kıdemli yüzbaşı) yükseltilmesi

13 Ekim 1907

Mustafa Kemal`in Selanik`te III. Ordu`ya atanması

15-16 Nisan 1909

Mustafa Kemal`in 31 Mart (13 Nisan) ayaklanması üzerine Hareket Ordusu`nun kurmay başkanı olarak İstanbul`a hareket etmesi

6 Eylül 1909

Mustafa Kemal`in Selanik`te III. Ordu Piyade Subay Talimgâhı Komutanı olması (aynı yıl içinde Kolağası rütbesiyle 38. Piyade Alayı komutanı olmuştur.)

Mayıs 1910

Mustafa Kemal`in Mahmut Şevket Paşa`nın kurmay başkanı olarak Arnavutluk harekâtlarında bulunması

17-21 Eylül 1910

Fransa`da yapılan manevralara (Picardie) Türk Ordusu temsilcisi olarak katılması.

13 Eylül 1911

Mustafa Kemal`in İstanbul`a Genelkurmay`a nakledilmesi

27 Kasım 1911

Mustafa Kemal`in Binbaşılığa yükseltilmesi

22 Aralık 1911

Mustafa Kemal`in İtalyan - Osmanlı Trablus savaşında Tobruz Taarruzunu başarıyla idare etmesi

25 Kasım 1912

Mustafa Kemal`in Bahrısefid Boğazı (Çanakkale) Kuvâ-yı Mürettebesi Harekât Şubesi Müdürlüğü`ne atanması

27 Ekim 1913

Mustafa Kemal`in Sofya Ataşemiliteri olması

1 Mart 1914

Mustafa Kemal`in Yarbaylığa yükselmesi

2 Şubat 1915

Mustafa Kemal`in Tekirdağ`da 19. Tümeni kurmaya başlaması (25 Şubat 1915`te tümen kuruluşunu tamamlayarak Maydos`a gelmiştir.)

25 Nisan 1915

İtilaf Devletlerinin Arıburnu`na asker çıkarmaları üzerine Mustafa Kemal`in tümeniyle düşmanı önleyerek durdurması.

1 Haziran 1915

Mustafa Kemal`in Albaylığa yükselmesi

8-9 Ağustos 1915

Mustafa Kemal`in Anafartalar Grubu Komutanlığı`na atanması

10 Ağustos 1915

Mustafa Kemal`in bizzat idare ettiği taarruzla Anafartalar cephesinde düşmanı geri atması

17 Ağustos 1915

Mustafa Kemal`in Kireçtepe`de zafer kazanması

21 Ağustos 1915

Mustafa Kemal`in II. Anafartalar Zaferini kazanması

1 Nisan 1916

Mustafa Kemal`in Tümgeneralliğe yükseltilmesi

7-8 Ağustos 1916

Mustafa Kemal`in Bitlis ve Muş`u düşman elinden kurtarması

7 Mart 1917

Mustafa Kemal`in Diyarbakır`daki II. Ordu Komutan Vekilliğine atanması

16 Mart 1917

Mustafa Kemal`in Diyarbakır`daki II. Ordu Komutanlığı`na asil olarak atanması

5 Temmuz 1917

Mustafa Kemal`in Halep`teki VII. Ordu Komutanlığı`na atanması

20 Eylül 1917

Mustafa Kemal`in VII. Ordu Komutanı sıfatıyla memleketin ve ordunun durumunu açıklayan tarihi raporunu göndermesi

15 Ekim 1917

Mustafa Kemal`in VII. Ordu Komutanlığı`ndan ayrılarak İstanbul`a dönmesi

15 Aralık 1917

Mustafa Kemal`in Veliaht Vahdettin ile Almanya`ya gitmesi

16 Aralık 1917

Mustafa Kemal`e "Birinci Rütbeden Kılıçlı Mecidi Nişanı" verilmesi

4 Ocak 1918

Almanya gezisinden dönmesi

7 Ağustos 1918

Mustafa Kemal`in Filistin`de bulunan VII. Ordu Komutanlığı`na ikinci defa tayin edilmesi

26 Ekim 1918

Mustafa Kemal`in komuta ettiği VII. Ordu Birliklerinin düşman taarruzunu Halep`in kuzeyinde bugünkü sınırlarımız üzerinde durdurması

31 Ekim 1918

Mustafa Kemal`in Yıldırım Orduları Grubu Komutanı olması

13 Kasım 1918

Mustafa Kemal`in Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı`nın lağvı üzerine İstanbul`a gitmesi

30 Nisan 1919

Mustafa Kemal`in IX. Ordu Müfettişi olması

16 Mayıs 1919

Mustafa Kemal`in Samsun`a gitmek üzere Bandırma Vapuru ile İstanbul`dan ayrılması

19 Mayıs 1919

Mustafa Kemal`in Samsun`a çıkması

21-22 Mayıs 1919

Mustafa Kemal`in Amasya`dan yolladığı genelgeyle, Milli Kuvvetleri bir gaye ve bir teşkilat çerçevesinde toplamak amacıyla Sivas Kongresi`ni toplanmaya çağırması

26 Haziran 1919

Amasya`dan Sivas`a hareketi

3 Temmuz 1919

Mustafa Kemal`in Erzurum`a ilk gelişi

8-9 Temmuz 1919

Mustafa Kemal`in resmi görevinden ve askerlikten çekilmesi

23 Temmuz 1919

Erzurum Kongresi`nin toplanması ve Mustafa Kemal`in Erzurum Kongresi`ne başkan seçilmesi

 4 Eylül 1919

Sivas Kongresi`nin toplanması ve Mustafa Kemal`in Sivas Kongresi`ne başkan seçilmesi

11 Eylül 1919

Mustafa Kemal`in Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyet-i Temsiliyesi Başkanlığına seçilmesi

20-22 Ekim 1919

Mustafa Kemal`in İstanbul`dan gelen Bahriye Nâzırı (Bakan) Salih Paşa ile Amasya`da görüşmesi ve Amasya bildirgesinin imzalanması

7 Kasım 1919

Mustafa Kemal`in İstanbul`da toplanması kararlaştırılan Osmanlı Meclisi için Erzurum`dan Milletvekili seçilmesi (Büyük Millet Meclisi`nin birinci dönemi için yapılan seçimde ve ondan sonraki seçimlerde Ankara`dan Milletvekili seçilmiştir.)

27 Aralık 1919

Mustafa Kemal`in Heyet-i Temsiliye üyeleriyle birlikte Ankara`ya gelmesi

16 Mart 1920

İstanbul`un İtilaf Devletleri tarafından işgali üzerine Mustafa Kemal`in durumu bütün devletler ve Millet Meclisleri nezdinde protesto etmesi ve Ankara`da yeni bir Millet Meclisi girişiminde bulunması

23 Nisan 1920

Mustafa Kemal`in Ankara`da Türkiye Büyük Millet Meclisi`ni açması

24 Nisan 1920

T.B.M.M.`nin Mustafa Kemal`i başkanlığa seçmesi

11 Mayıs 1920

Mustafa Kemal`in İstanbul Hükümetince ölüm cezasına çarptırılması (Bu karar 24 Mayıs 1920`de Padişah tarafından onaylanmıştır)

13 Eylül 1920

Mustafa Kemal tarafından "Halkçılık " programının Büyük Millet Meclisine sunuluşu

5 Aralık 1920

Mustafa Kemal`in İstanbul`dan gelen Osmanlı delegeleri Ahmet İzzet ve Salih Paşa`larla Bilecik İstasyonunda görüşmesi

10 Mayıs 1921

Mustafa Kemal tarafından Büyük Millet Meclisi`nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu`nun kurulması ve kendisinin Grup Başkanlığı`na seçilmesi

13 Haziran 1921

Mustafa Kemal`in Fransız temsilcisi F. Bouillon ile Ankara`da görüşmesi

5 Ağustos 1921

Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal`e Başkomutanlık görevinin verilmesi

 23 Ağustos 1921

Mustafa Kemal`in 22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan Savaşı`nı yönetmeye başlaması

13 Eylül 1921

Mustafa Kemal`in Sakarya Zaferi`ni kazanması

19 Eylül 1921

Mustafa Kemal`e Büyük Millet Meclisi tarafından Mareşallik rütbesinin ve Gazi unvanının verilmesi

26 Ağustos 1922

Gazi Mustafa Kemal`in Kocatepe`den Büyük Taarruzu idareye başlaması 30 Ağustos 1922 Gazi Mustafa Kemal`in Dumlupınar`da Başkomutan Meydan Savaşı`nı kazanması

10 Eylül 1922

Gazi Mustafa Kemal`in İzmir`e girişi

1 Kasım 1922

Gazi Mustafa Kemal`in teklifi üzerine Büyük Millet Meclisi`nin saltanatı kaldırılmasına karar verişi

14 Ocak 1923

Gazi Mustafa Kemal`in annesi Zübeyde Hanım`ın İzmir`de ölümü

29 Ocak 1923

Gazi Mustafa Kemal`in İzmir`de Lâtife (Uşaklıgil) Hanım`la evlenmesi (5 Ağustos 1925`te ayrılmışlardır) 17 Şubat 1923 Gazi Mustafa Kemal`in İzmir`de ilk Türkiye İktisat Kongresi`ni açması

13 Ağustos 1923

Gazi Mustafa Kemal`in ikinci kez Büyük Millet Meclisi Başkanlığı`na seçilmesi

11 Eylül 1923

Gazi Mustafa Kemal`in Halk Partisi`ni kurması

29 Ekim 1923

Cumhuriyetin ilanı ve Gazi Mustafa Kemal`in ilk Cumhurbaşkanı seçilmesi

1 Mart 1924

Gazi Mustafa Kemal`in Büyük Millet Meclisi`ni açışı ve Halifeliğin kaldırılması ile öğretimin birleştirilmesi gereğini konuşmasında belirtmesi

23 Ağustos 1925

Gazi Mustafa Kemal`in Kastamonu`da şapka ve kıyafet devrimini başlatması

3 Ekim 1926

İstanbul`da Sarayburnu’nda Mustafa Kemal`in ilk heykelinin dikilmesi 1 Temmuz 1927 Gazi Mustafa Kemal`in Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk defa İstanbul`a gelmesi

15-20 Ekim 1927

Gazi Mustafa Kemal`in CHP İkinci Kurultayı`nda tarihi büyük nutkunu söylemesi

1 Kasım 1927

Gazi Mustafa Kemal`in ikinci kez Cumhurbaşkanlığına seçilmesi 4 Kasım 1927 Gazi Mustafa Kemal`in Ankara Etnografya Müzesi önünde ve Yenişehir`de dikilen heykellerinin açılışı

20 Mayıs 1928

Afgan Kralı Amanullah Han`ın Gazi Mustafa Kemal`i Ankara`da ziyareti

 9-10 Ağustos 1928

Gazi Mustafa Kemal`in Sarayburnu’nda Türk harfleri hakkındaki nutkunu söylemesi

12 Nisan 1931

Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Tarih Kurumu`nun kurulması

4 Mayıs 1931

Mustafa Kemal`in üçüncü kez Cumhurbaşkanlığına seçilmesi

12 Haziran 1932

Irak Kralı Emir Faysal`ın Ankara`da Mustafa Kemal`i ziyareti

12 Temmuz 1932

Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Dil Kurumu`nun kurulması

4 Ekim 1933

Yugoslavya Kralı Aleksandre`ın Gazi Mustafa Kemal`i İstanbul`da ziyareti

29 Ekim 1933

Gazi Mustafa Kemal`in Cumhuriyet`in onuncu yıldönümü dolayısıyla tarihi nutkunu söylemesi

16 Haziran 1934

İran Şehinşahı Rıza Pehlevi`nin Gazi Mustafa Kemal`i Ankara`da ziyareti

24 Kasım 1934

Büyük Millet Meclisi`nin Mustafa Kemal`e ATATÜRK soyadını veren yasayı kabul etmesi

1 Mart 1935

Atatürk`ün dördüncü kez Cumhurbaşkanı seçilmesi

4 Eylül 1936

İngiltere Kralı Edward VII`in İstanbul`da Atatürk`ü ziyareti

11 Haziran 1937

Atatürk`ün çiftliklerini devlete ve bir kısım gayrimenkullerini Ankara Belediyesi`ne bağışlaması

30 Mart 1938

Atatürk`ün hastalığı hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nce ilk kez resmi tebliğ yayınlanması

19 Haziran 1938

Romanya Kralı Karol II`nin Atatürk`ü İstanbul`da ziyareti

5 Eylül 1938

Atatürk`ün vasiyetnamesini yazması (Açılış: 28 Kasım 1938)

16 Ekim 1938

Atatürk`ün hastalık durumu hakkında günlük resmi tebliğler yayımına başlanması

10 Kasım 1938

Atatürk`ün SADECE BEDENEN aramızdan ayrılması

21 Kasım 1938

Atatürk`ün cenazesinin Etnografya Müzesi`ndeki geçici kabre törenle konulması

10 Kasım 1953

Atatürk`ün nâşının Etnografya Müzesi`ndeki geçici kabrinden Anıtkabir`e nakledilmesi

1981

UNESCO`nun aldığı bir kararla Atatürk`ün doğumunun 100. Yılının bütün dünyada "Atatürk Yılı" olarak kutlanması

119 / 9 Sokak Hilal Sitesi No : 3 / A Evka 3 Bornova / İZMİR

0(232) 375 74 73

0 505 817 19 05

bydonusum@gmail.com

0232 375 74 73