Okul Etkinlik Çalışmaları

Okul Etkinlik Çalışmaları

Etüt Merkezimizde

Zekâyı eğitime uygularken şu prensiplere dikkat etmekteyiz;

Zeka öğrenilebilir.
Her insanın güçlü zekaları vardır.
Her insanın zayıf zekaları vardır.
Zayıf zekalar güçlendirilebilir.
Kişinin zekası parmak izi kadar eşsizdir.

 

Türkçe-Dil Etkinlikleri (Sözel-Dilsel Zeka)

Kelimelerle düşünme ve ifade etme, kelimelerin anlamını kavrayabilme, şiir okuma, mizah hikaye anlatma, gramer bilgisi, soyut düşünme, kavram oluşturma ve yazma gibi olayları içeren, dili etkili kullanma ve üretme becerisidir. Bu alanı geliştirmek için yaptırılacak çalışmalar; Okuma-yazma, öykü dinleme ve anlatma becerisini geliştirici etkinlikler, kelime oyunları, drama çalışmaları.

 

Oyun Etkinlikleri (Bedensel-Kinestetik Zeka)

Hareketlerle, jest ve mimiklerle kendini ifade etme, beyin ve vücut (el-göz) koordinasyonu etkili bir biçimde kullanabilme becerisidir. Bu alanı geliştirmek için yaptırılacak çalışmalar; Her türlü fiziksel gelişim (büyük ve küçük kas) etkinlikleri, jimnastik, dans, folklor, parmak boya, hamur-kil-seramik çalışmaları, el-göz koordinasyonunu geliştirici etkinlikler, yaratıcı drama etkinlikleri.

 

 

Sanat Etkinlikleri (Görsel-Mekansal Zeka)

Resimler, imgeler, şekiller ve çizgiler düşünme, 3 boyutlu nesneleri algılama ve muhakeme etme becerisidir. Bu alanı geliştirmek için yaptırılacak çalışmalar; Her türlü görsel algı ile etkinlikler, hayali öykü anlatma, drama, her türlü yaratıcı etkinlikler, resim ve sanatsal etkinlikler.

 

Okuma ve Yazma Hazırlık Çalışmaları (Mantıksal ve Matematiksel Zeka)

Sayılarla düşünme, hesaplama, sonuç çıkarma, mantıksal ilişkiler kurma, problem çözme, sayılar, geometrik şekiller gibi soyut sembollerle çalışma, bilginin parçaları arasında ilişkiler kurma becerisidir. Bu alanı geliştirmek için yaptırılacak çalışmalar; Bilmece ve bulmacalar, her türlü problem çözme ile ilgili aktiviteler, deney yapma, araştırma, matematik-sayı ve kavram eğitimi, okuma ve yazmaya hazırlık çalışmaları, fen etkinlikleri, bilgisayar çalışmaları.

119 / 9 Sokak Hilal Sitesi No : 3 / A Evka 3 Bornova / İZMİR

0(232) 375 74 73

0 505 817 19 05

bydonusum@gmail.com

0232 375 74 73